JUBI Biffer

Jubi-Biffer.
Ved BIFs 60 års jubilæum i 1984 fik den daværende bestyrelse i BIFs Venner ideen til en ny udnævnelse til en person, som man syntes havde gjort et ekstraordinært stort og godt stykke arbejde for BIF, nemlig en "Jubi-Biffer".

Oversigt over "Jubi-Biffer" fra udnævnelsen første gang fandt sted i 1984:
1984 - BIFs 60 års Jubilæum - Egon Møller Jensen

1994 - BIFs 70 års Jubilæum - Frits Kristoffersen

1999 - BIFs 75 års Jubilæum - Poul Erik Holm

2004 - BIFs 80 års Jubilæum - Frede Benfeldt

2014 - BIFs 90 års Jubilæum - Ole Røjgaard Andersen


Jubi-Biffer 2014.

Som ved tidligere jubilæumsarrangementer siden 1984 havde BIFs Venner også ved BIFs 90 års jubilæumsreception, der blev afholdt den 24.10.2014 i klubhuset, besluttet at udnævne er Jubi-Biffer.

Udnævnelsen går til en person, som har gjort et ekstraordinært stort og godt stykke arbejde i BIF.


Som Poul Erik Holm, der på vegne af BIFs Venner forestod udnævnelsen, indledte:

"Lidt utraditionelt har BIFs venner i forbindelse med BIFs 90 års jubilæum, bedt mig interviewe en person, der har været med i rigtig mange af de 90 år.

Jeg har valgt dig, Ole Røjgaard Andersen, som har været i BIF i næsten halvdelen af de 90 år".


Herefter fulgte et både seriøst og muntert interview, hvor Oles engagement i BIF blev kortlagt lige fra tiden som:

* Aktiv fodboldspiller på både senior- og firmahold, dengang man havde udendørs

firmafodboldturnering

* Træner for Lilleput 1973, som sønnen Lars spillede på. Holdet blev kredsvinder 1973.

* Holdleder for drenge-, junior- og ynglingespillere i perioden fra 1975 til 1980.

Ynglingeholdet blev kredsvinder i 1980.

* Deltager i HIK i 1973 og 1974 samt i 1975 ved HIKs 75 års jubilæum.

* Deltager ved udvekslingen i 1979 og 1980 med ynglingeholdet i Beerfelden i Odenwald i det sydlige

Tyskland.


Og fra 1991 til 2003 som et meget aktivt medlem af badmintonudvalget, hvor Ole, udover at være med til at indføre betaling før fordeling af spilletider, også gjorde en meget aktiv indsats ved bl.a.:

* Motionsbadminton/torsdagsbadminton i Brædstrup Hallen

* Sommerbadminton

* Maratonbadminton

* Livlig Lørdag fra 1996

* Badminton By Night
* Motionsdag

* Julestævne


Da Ole ikke kunne svare på interviewerens afsluttende spørgsmål: "Ole, kan du mærke, hvor alt det her bærer hen", kunne Poul Erik både for Ole og alle de tilstedeværende meddele, at BIFs Venner vil påskønne det store arbejde, der er blevet udført i BIF fra starten af 1970'erne til nu ved at udnævne Ole Røjgaard Andersen til


Jubi-Biffer i Jubilæumsåret 2014.


Som det synlige bevis på udnævnelsen fulgte et diplom samt en gave fra BIFs Venner.

Der var desuden blomster og en tak til Bente.