Brædstrup Idrætsforening af 1924

Du er her:  Hjem > BIFs venner > Referat/Beretninger        
top
Page

Referat/Beretninger

Generalforsamling 2018
Generalforsamlingen torsdag den 15. marts 2018 kl. 18.45 i klubhuset på Skovvejen.

Referat fra generalforsamlingen:

Pkt. 1: Valg af dirigent.

* Ole Schultz blev foreslået og valgt.

Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

Pkt. 2: Formandens beretning.

* Beretning følger nederst.

Der var ingen kommentarer til beretningen, der blev godkendt.

Pkt. 3: Aflæggelse af regnskab.

* Overskud kr. 88.291,69 incl. overskud fra lotteri kr. 22.855,00. Egenkapital kr. 397.334,63.

Der er i alt uddelt kr. 64.000,00 i 2017.

Der var ingen kommentarer til regnskabet, der blev godkendt.

Pkt. 4: Fastsættelse af kontingent.

* Bestyrelsen foreslog uændret kontingent kr. 100,00. Forslaget blev vedtaget.

Pkt. 5: Valg.

* På valg til bestyrelsen var:

Carsten Kjær, der ikke ønskede genvalg. Claus Bjerring blev foreslået og valgt.

Finn Christensen, der ikke ønskede genvalg. Ole Pedersen blev foreslået og valgt.

Kurt Sørensen har valgt at udtræde af bestyrelsen grundet stort arbejdspres.

På valg som bestyrelsessuppleant var Flemming Petersen, der ikke ønskede genvalg.

Thomas Westermann blev foreslået og valgt.

På valg som revisor var Bjarne Sørensen, der blev genvalgt.

På valg som revisorsuppleant var Børge Reinholdt Andersen, der blev genvalgt.

Pkt. 6: Indkomne forslag.

* Bestyrelsen stillede forslag om, at Finn Christensen, på baggrund af Kurt Sørensens ønske om at

forlade bestyrelsen et år før valgperiodens udløb og den dermed store udskiftning i bestyrelsen,

ekstraordinært blev indstillet som 1. suppleant og indgik i bestyrelsen for en 1 årig periode.

Forslaget blev enstemmigt godkendt.

Pkt. 7: Eventuelt.

* Ole Schultz takke for udnævnelsen som Årets Biffer.

Hanne Østergård takkede for Egon Møller Jensens Mindepris.

Ole Schultz takkede for samarbejdet med BIF's Venner og de økonomiske bidrag.

Ole Schultz afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

Carsten Kjær takkede dirigenten veludført arbejde og overrakte et par flasker vin.

 

 

« forrige top næste »
top
News

top
Menu
Brædstrup Idrætsforening af 1924 | Skovvejen 26, 8740 Brædstrup
Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | 2018 HolmeNet