Årsberetninger

Årsberetning 2018

 

Her er beretning fra Basketafdelingen:
Solid første sæson for basketafdelingen:
I en skrivende sund er basketsæsonen stadig i fuld gang og klubben deltager i det spændende
slutspil i serie 2, hvor top 5 mødes for at afgøre, hvem der rykker op i serie 1. Jeg kan godt afsløre
at det ikke bliver Brædstrup, men at sæsonen trods alt har budt på mange positive oplevelser og
spændende kampe.
I seniorrækken er vi nået op på 14 betalende medlemmer, hvilket er en glimrende størrelse for en
klub ift spilletid og kampe, mens juniorrækken aldrig rigtig kom ud over rampen. Det blev til 5
ungdomsspillere, der trofast er mødt op hver onsdag og været aktiv i træningen. Her i slutningen
af sæsonen har vi inviteret ungdom til seniortræning, da flere af dem snart vil være at betragte
som seniorer og kan spille med i kampene.
Som nævnt er vi kommet godt fra start. Vi har i det forgangne år investeret i nye kampdragter og
fået hjælp til at få udstyret i hallen gjort tidssvarende jvf. reglementet. Så der skal lyde en tak til
hallens personale for deres støtte. Derudover vil jeg også gerne takke kasséren, Aksel Brun, for
hans hjælp og støtte med finanserne. Her i opstarten har det været vigtigt at sikre, at
omkostningerne ikke løb løbsk, da vi har ganske betragtelige omkostninger ved besætning af
dommere til kampene. Det er blevet til et lille underskud i år på grund af vores investeringer i
trøjer, men vi forventer at vi kan kører rundt til næste år, med et lille overskud.
Ser vi frem til næste sæson, forventer vi, at et par spillere vil prøve lykken i Horsens, da talentet
rækker længere end serie 2. Men vi forventer stadig en stærk grundstamme samtidig med at vi får
tilgang fra et par af de omkringliggende klubber. Mads Bonde har stået for træningen og
fortsætter med denne gerning i næste sæson - stor tak for indsatsen til Mads. Det er også vores
håb at John Jensen (tidligere elitetræner for HBCs damer og Danmarksmester) vil gæstetræne og
lære os et par nye tricks.
Vi bliver formodentlig nødsaget til at lukke ned for ungdom. Den træningstid vil blive overtaget af
seniorerne, men hvor ungdom (de som har lyst til at fortsætte) kan komme og træne med, så de
bliver klar til en karriere i seniorrækken. Mere om det i den nye sæson.
MVH
Torben Markussen
Formand