Volleyball 2013

Årsberetning - Volleyball 2013
Sæsonen 2012/2013 sluttede med udgangen af april med faldende deltagerantal, så det var med nogen spænding jeg så frem til starten på indeværende sæson. Det viste sig dog at være ubegrundet da deltagerantallet er bibeholdt – Enkelte spillere er stoppet, men nye er kommet til, så status er at 16 spillere møder op mandag aften til træning fra kl. 20.

Spillerne er nu ved at have fået lyst til at spille mere, så fra den kommende sæson vil vi melde 1 hold til DGI’s volleyball-turnering.

Desværre lykkedes det ikke at holde fast i KIDS-spillerne og da mandagsholdet heller ikke kunne møde talstærkt op om torsdagen, blev denne træningsaften fravalgt kort inde i sæsonen.

Trænerteamet består i denne sæson af Tina Lind og Hanne Møllegaard, når undertegnede ikke har haft mulighed for at være til stede. Esben Due Yding er også tilknyttet udvalget, og har varetaget opgaven med at annoncere for spillet, samt forsøge at opsøge træningsmodstandere fra omegnsklubberne.

Beachbanen på stadion ved skolen har også været benyttet, dog mest af skolen og private der havde lyst til at spille med sand mellem tæerne. Den bliver klargjort igen når sommeren begynder. Læs mere herom på hjemmesiden, hvor det vil blive annonceret.

Birger Jensen
Volleyball