Volleyball 2015-2016

Årsberetning - Volleyball 2015-2016
Sæsonen 2015/2016 slutter med udgangen af april måned. Det ser ud til at deltagerantallet har stabiliseret sig på 12 - 16 spillere, der møder op mandag aften til træning fra kl. 20.15. Der har i år været etableret en SMS-baseret tilmeldingsliste forud for spilletiden, for at undgå at man møder forgæves op til træning.

Hen over sæsonen er det med succes lykkedes at implementere 3 unge spillere på 14 år på holdet, så det kan måske skabe grobund for flere unge spillere i afdelingen.

I sæsonen har der været tilmeldt 1 hold til DGI’s volleyball-turnering i Højvang Hallen i Horsens. 1 kamp er vundet og undervejs er det også lykkedes at vinde flere sæt i de øvrige kampe.

Træningen har været ledet af Martin Samsing, der også har stået for SMS-listen og samling af spillertrup til turneringskampene. Tak for indsatsen.

Beachbanen på stadion ved skolen har også været benyttet hen over sommeren 2015, med mange gode spilleaftener. Det fortsætter naturligvis også i år.

Birger Jensen
Volleyball