Brugernavn
 
  Password
         Glemt login info?  
Her kan du læse det seneste års nyheder fra BIFs Venner. Er du interesseret i oplysninger fra tidligere år, finder du det under "Arkiv". 
 
Konstituering af ny bestyrelse.

Konstitueringen ved det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen 2017 gav følgende sammensætning af BIFs Venners bestyrelse:
            * Formand Carsten Kjær
            * Næstformand Finn Christensen
            * Kasserer Ole Meiner Jensen
            * Sekretær Henrik Daugaard
            * Menigt medlem Kurt Sørensen
 
 
GENERALFORSAMLING

Ordinær generalforsamling i BIFs Venner.

Torsdag den 16. marts 2017 kl. 18.45 i Klubhuset, Skovvejen 26, 8740 Brædstrup.
Dagsorden ifølge vedtægterne. Kan ses her på hjemmesiden.
Vil også blive bekendtgjort i Brædstrup Avis senest otte dage før.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen.
Alle er velkommen, det er dog kun medlemmer med gyldig kvittering for betalt medlemsskab, der kan afgive stemme på generalforsamlingen.
Generalforsamlingen afholdes umiddelbart før Brædstrup Idrætsforenings generalforsamling, der afholdes kl. 19.30.
 
BIFs Nytårstaffel 21.01.2017. 
Ved BIFs Nytårstaffel lørdag den 21.01.2017 udnævnte BIFs Venner for 38. gang "ÅRETS BIFFER".
 
Formand for gymnastikafdelingen Rikke Lund Frederiksen blev udnævnt til "Årets Biffer 2016", for som Poul Erik Mouritsen udtalte: "Du er en person, der har været med i en årrække på lederplan. En ildsjæl, der altid er klar med en hjælpende hånd og let at samarbejde med. Du blev valgt til formand for gymnastikafdelingen i 2012, men inden da havde du gennem flere år været både træner og hjælper i afdelingen. Gymnastikafdelingen har et stabilt medlemstal på ca. 200, og du har været god til at forny afdelingen med bl.a. et stort springhold, ligesom du har lagt vægt på flere sociale tiltag i afdelingen. Du er også altid parat, når BIF ved arrangementer har brug for hjælp til diverse opgaver. Du er ligeledes tovholder i arbejdet/fremskaffelsen af midler for at få en springgrav etableret i Brædstrup Hallen. En springgrav som vil være et kæmpe aktiv for gymnastikafdelingen.
Du er også blevet tovholder i samarbejdet mellem Brædstrup Skole og BIF, hvor man i samarbejde med DIF for nylig har afsluttet et valgfag med fokus på det at være træner/holdleder.
Samarbejdet har i første omgang været afprøvet i fodbold-, badminton- og gymnastikafdelingen med 7., 8. og 9 klasserne fra Brædstrup Skole.
Alt i alt hører vi kun rosende ord om dig og din indsats i BIF, derfor er det med stor glæde, at kunne udnævne dig til "ÅRETS BIFFER 2016"."
Med udnævnelsen fulgte et diplom, blomster samt en gave fra BIFs Venner.
 
BIFs Venner uddelte desuden:
  • Kr. 40.000,00 til Fodboldafdelingen (Til deling mellem ungdom- og seniorfodbold).
"Egon Møller Jensens mindepris" kunne desværre ikke uddeles, da modtageren ikke var til stede. Offentliggørelse og overrækkelse vil blive foretaget ved en senere lejlighed.
 
Årets Biffer Rikke Lund Frederiksen og kasserer for BIFs fodboldafdeling Henrik Kaspersen lykønskes af formand Poul Erik Mouritsen og næstformand Finn Christensen fra BIFs Venner ved BIFs Nytårstaffel 21.01.2017.
 
            
 
 
GLÆDELIG JUL og GODT NYTÅR.
BIFs Venner ønsker alle en rigtig Glædelig Jul samt et Godt Nytår med tak for støtten i 2016.
                                                              
 
Lotteri 2016.
Så har Notarius Publicus udtrukket de heldige, der har vundet i BIFs Venners Lotteri.
Hovedgevinsten - Gavekort på kr. 5.000,00 - er vundet af Karen Margrethe Rasmussen, Warthoesvej 25, 8740 Brædstrup på lodseddel nr. 338.
Øvrige gevinster:
2 stk. gavekort á kr. 1.000,00 er vundet på nr. 151 og 160.
10 stk. gavekort á kr. 500,00 er vundet på nr. 27, 101, 180, 207, 209, 221, 223, 257, 284 og 319.
10 stk. gavekort á kr. 200,00 er vundet på nr. 6, 32, 62, 104, 124, 169, 227, 270, 297 og 392.
10 stk. gavekort á kr. 100,00 er vundet på nr. 14, 24, 102, 183, 211, 271, 288, 302, 309 og 373.
Gevinsterne kan afhentes hos Poul Erik Mouritsen, Ring Byvej 6, 8740 Brædstrup.
Gevinsterne skal afhentes senest den 1. december 2016.
BIFs Venner ønsker alle vinderne tillykke og vil samtidig takke for den positive modtagelse sælgerne har fået af alle 400 lodseddelkøbere.
Tak til sælgerne samt vore to sponsorer: Tømrerfirmaet Kæmsgaard ApS og Brædstrup Hallens Cafeteria.
 
 
Karen Margrethe Rasmussen får af BIFs Venners formand Poul Erik Mouritsen overrakt hovedgevinsten på et gavekort på kr. 5.000,00 til Brædstrup Handel og Erhverv.
 
 
Konstituering af ny bestyrelse.

Konstitueringen ved det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen 2016 gav følgende sammensætning af BIFs Venners bestyrelse:
            * Formand Poul Erik Mouritsen
            * Næstformand Finn Christensen
            * Kasserer Ole Meiner Jensen
            * Sekretær Carsten Kjær
            * Menigt medlem Kurt Sørensen
 
 
Generalforsamling 2016.

Generalforsamling torsdag den 17. marts 2016 kl. 18.45 i klubhuset på Skovvejen.
Referat fra Generalforsamlingen:
Pkt. 1: Valg af dirigent.
            * Ole Schultz blev foreslået og valgt.
               Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
Pkt. 2: Formandens beretning.
            * Beretning følger nederst.
               Poul Erik Holm foreslog at sælge medlemskaber til BIFs Venner sammen med det årlige lotteri.
Pkt. 3: Aflæggelse af regnskab.
            * Overskud kr. 85.965,27 incl. overskud fra lotteri kr. 22.855,00. Egenkapital kr. 352.075,82.
               Der er i alt uddelt kr. 70.000,00 i 2015.
               Jens Frederik Jensen nævnte i forbindelse med udlodninger, at hvis man ikke søger, får man ikke noget.
               Regnskabet blev godkendt.
Pkt. 4: Fastsættelse af kontingent.
            * Bestyrelsen foreslog uændret årligt kontingent på kr. 100,00. Blev vedtaget.
Pkt. 5: Valg.
            * På valg til bestyrelsen var Finn Christensen og Carsten Kjær. Begge blev genvalgt.
               På valg som bestyrelsessuppleant var Flemming Petersen. (Har kun siddet 1 år).
               På valg som revisor var Bjarne Sørensen, der blev genvalgt.
               På valg som revisorsuppleant var Børge Reinholdt Andersen, der blev genvalgt.
Pkt. 6: Indkomne forslag.
            * Der var ikke indkommet forslag.
Pkt. 7: Eventuelt.
            * Frede Benfeldt manglede noget at drikke. Problemet blev straks løst til alles tilfredshed.
               Ole Schultz formand for BIF takkede for samarbejdet i det forgangne år og oplyste, at bidragene fra                      BIFs Venner altid modtages med glæde.
               I forhold til Jens Frederik Jensens kommentar under regnskabet, pointerede han, at han absolut ikke                      havde noget med beslutningerne i BIFs Venner at gøre.               
               Det var blot en erfaringsytring. (Men det er jo dejligt, at de gamle Venner holder sig varme).
               Ole Schultz afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro orden.
               Poul Erik Mouritsen takkede dirigenten for veludført arbejde.
 
Beretning for BIFs Venner 2015.
Så gik der endnu et år for BIFs Venner.
Det er stadig en fornøjelse at komme i klubben og på stadion. Førsteholdet rykkede atter op i Jyllandsserien efter en forrygende forårssæson, hvor man vandt serie 1 rækken. Andetholdet rykkede efter foråret op i serie 3, som man desværre måtte forlade igen i efteråret efter et nederlag på 2 - 1 i sidste spillerunde. Førsteholdet spillede sig til en 4. plads i efteråret, hvilket giver adgang til JS 1 i foråret, hvor man spiller oprykningsspil til DS. Talentarbejdet i ungdomsafdelingen kører videre, og vi har igen (efter flere års fravær) hold i U19 rækken og stadig Mesterrække- og A-rækkehold. Herudover vil jeg nævne det store BIF Cup-stævne, som bare vokser og vokser, vores gymnastikafdeling, springhold, basket og badminton, samt "Den genfundne Bro-løbet". Alt i alt en klub med en række aktive afdelinger.
Det var også året, hvor man overdrog klubhuset til Sportshallerne. Set ud fra et økonomisk synspunkt var det nok det rigtige at gøre.
BIFs Venner havde ved udgangen af 2015 i alt 78 bandereklamer på Stadion, men der er stadig plads til flere.
Lotteriet gik som vanligt godt. Alle 400 lodder blev solgt. Hovedgevinsten i 2015 blev vundet af Frits Kristoffersen. Han blev både glad og overrasket, da Finn Christensen og jeg dukkede op på adressen med hovedgevinsten.
Tak til alle sælgerne og ikke mindst Kirsten Olsen, som fra Hallens Cafeteria står for salg af over 80 af lodsedlerne.
Ved udgangen af 2015 havde vi i alt 96 medlemmer, hvor ca. halvdelen betaler grundkontingent, og den anden halvdel også betaler for 1. holdets vundne og uafgjorte kampe.
Så jo bedre resultater 1. holdet præsterer, jo flere penge i kassen, og jo flere kan vi give ud.
Vi havde som mål at runde 100 medlemmer i løbet af året, og det er vi da kommet tæt på i 2015.
Ved BIFs Nytårstaffel lørdag den 23. januar 2016 overrakte jeg Egon Møller Jensens Mindepris 2015 samt Årets Biffer 2015.
Mindeprisen blev tildelt Ole Schultz for gennem flere år som hovedformand at have arbejdet energisk og målrettet for hele foreningen.
Ole Schultz fik overrakt et diplom, en check på kr. 3.000,00 og efterfølgende en buket blomster fra Anne Marie Jensen.
Årets Biffer blev en person, der har været leder i ungdomsfodbold og senere har været initiativtager til og drivkraft i BIF Cup. Derudover har han i flere år været kampfordeler for fodbold: Michael Spørring.
Michael Spørring fik overrakt et diplom, en buket blomster samt en gave.
Ole Meiner Jensen overrakte checks på kr. 30.000,00 til ungdomsfoldboldafdelingen og kr. 30.000,00 til seniorfodboldafdelingen.
Badminton- og gymnastikafdelingen har i 2015 hver fået kr. 5.000,00 i forbindelse med ansøgninger til egnede formål.
Derudover er der øremærket kr. 5.000,00 til træneruddannelse i ungdomsfodboldafdelingen.
BIFs Venner har i 2015 uddelt kr. 70.000,00 til afdelingerne. I alt har foreningen uddelt kr. 1.566.317,86 til afdelingerne, siden den startede i 1973.
Årets julefrokost blev afholdt den sidste lørdag i februar hos Lissy og Jens Frederik. Det var en rigtig hyggelig aften med fantastisk lækker mad og dertilhørende.
Til slut vil jeg gerne sige tak til: Bandeindehavere, medlemmer af BIFs Venner, lodseddelkøbere og alle vore sælgere af disse, Sportshallerne, Kirsten Olsen Brædstrup Hallens Cafeteria, Brædstrup Avis, Horsens Folkeblad, alle i BIF, vore revisorer og mine bestyrelseskolleger.
Til de sidstnævnte vil jeg sige tak for nogle hyggelige stunder og godt samarbejde i "Vennerne".
Formand for BIFs Venner
Poul Erik Mouritsen.
 
BIFs Nytårstaffel 23.01.2016.

Ved BIFs Nytårstaffel lørdag den 23.01.2016 uddelte BIFs Venner for femte gang "Egon Møller Jensens mindepris". Som Poul Erik Mouritsen udtalte ved overrækkelsen skal modtageren af Mindeprisen udover at have ydet en indsats i Egons ånd også opfylde et eller flere af følgende kriterier:
  • At have interesseret sig for og engageret sig i BIF gennem en årrække
  • At have gået foran, når det gælder foreningsarbejdet i BIF
  • At gennem træner- og lederarbejdet været med til at vise vejen for fremtiden i BIF
  • At have forstået at skabe resultater gennem flere år i BIFK

Flere af disse kriterier som prismodtageren Ole Schultz ifølge Poul Erik Mouritsen til fulde opfylder:                           "Du har været Hovedformand i Brædstrup Idrætsforening siden 17. marts 2011. Inden du blev headhuntet til denne opgave, havde du været beskæftiget med mange andre forskellige ting. Bl.a. i Sportshallerne, Lions og ude i Tønning/Træden. Men du sagde altså ja til posten som Hovedformand i BIF. En stor beslutning, da BIF jo efterhånden er en stor forening med både mange medlemmer og mange afdelinger. I BIFs Venner har vi det indtryk, at du virkelig prøver at komme ud i alle afdelinger af BIF, og vi hører altid kun positiv omtale af dig rundt omkring.

På det seneste har du og den øvrige bestyrelse haft den opgave at finde ud af, om klubhuset skulle overdrages til Sportshallerne. Det har helt sikkert krævet et stort arbejde at finde den bedste beslutning.
Du gør alle disse ting i en positiv ånd.
Du er en stor ildsjæl, og derfor er det med stor glæde at vi tildeler dig: Egon Møller Jensens Mindepris 2015".
Som modtager af Mindeprisen modtog Ole Schultz et diplom, en check på kr. 3.000,00 samt blomster fra Anne Maria Jensen.
 
For 37. gang udnævnte BIFs Venner "ÅRETS BIFFER".
 
Michael Spørring blev udnævnt til "Årets Biffer 2015", for som Poul Erik Mouritsen udtalte:                                            "Du er en person, der har været med i en årrække på lederplan. En ildsjæl, der altid er klar med en hjælpende hånd og let at samarbejde med. Du startede i Ungdomsfodbold for ca. 10 år siden. Herefter (2010 - 2011) var du med til at starte noget, som er blevet rigtig stort - nemlig BIF-CUP.
Et stævne, der får meget rosende omtale rundt omkring i andre klubber. Et stævne, som også har givet lidt penge, som er blevet investeret i Ungdomsfodbolden i BIF.
Vi er i BIFs Venner helt klar over, at du har et stærkt udvalg med dig men tror også, at det er dig, der sidder og trækker i trådene.
Desuden har du siden 2012 været kampfordeler. En ansvarsfuld opgave, som du også klarer til punkt og prikke.
Overalt lyder der kun rosende ord om dig og din indsats i BIF"
Med udnævnelsen fulgte et diplom, blomster samt en gave fra BIFs Venner.
 
BIFs Venner uddelte desuden:
  • Kr. 30.000,00 til Ungdomsfodboldafdelingen
  • Kr. 30.000,00 til Seniorfodboldafdelingen
 
 
GENERALFORSAMLING

Ordinær generalforsamling i BIFs Venner.

Torsdag den 17. marts 2016 kl. 18.45 i Klubhuset, Skovvejen 26, 8740 Brædstrup.
Dagsorden ifølge vedtægterne. Kan ses her på hjemmesiden.
Vil også blive bekendtgjort i Brædstrup Avis senest otte dage før.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen.
Alle er velkommen, det er dog kun medlemmer med gyldig kvittering for betalt medlemsskab, der kan afgive stemme på generalforsamlingen.
Generalforsamlingen afholdes umiddelbart før Brædstrup Idrætsforenings generalforsamling, der afholdes kl. 19.30.
 
 
                                                                                                                                                        
 
 
 
 
  
 
 
SPONSORER


Denne side er drevet af Klubmodul.dk