Brædstrup Idrætsforening af 1924

Du er her:  Hjem > BIFs venner > Nyheder > BIF's Nytårstaffel 20.01.2018        
top
Page

BIF's Nytårstaffel 20.01.2018

Ved BIF's Nytårstaffel lørdag den 20.01.2018 blev "Egon Jensens Mindepris" uddelt for 7. gang med følgende omtale fra formand for BIF's Venner Carsten Kjær:

"I år er det mig forundt at overrække Egon Møller Jensens Mindepris.

Egon Møller Jensens Mindepris er, som det er formuleret i vedtægterne for BIF's Venner, en mulighed for at yde anerkendelse i form af et kontantbeløb til en person, der i Brædstrup Idrætsforening (BIF) har ydet et sort arbejde i "Egons ånd".

Når vi taler om at arbejde for BIF i Egons ånd, så husker jeg det meget som, at Egon satte pris på alle, som gjorde et stykke arbejde for BIF - stort som småt.

Udvælgelsen af modtagerne til Mindeprisen foretages alene af BIF's Venner. Der kan ikke indstilles kandidater.

Heldigvis er det sådan, at det ikke er svært at finde personer, som opfylder kriterierne for at modtage mindeprisen. Det er straks sværere at vælge modtageren det enkelte år. For der er rigtig mange, som gør et stort arbejde for BIF hvert år. Derfor skal der heller ikke herske tvivl om, at den, som modtager prisen i år, har gjort noget ekstra.

Modtagere af mindeprisen skal opfylde et eller flere af nedennævnte kriterier:
•Den pågældende skal have interesseret sig for og engageret sig i BIF gennem en årrække
•Den pågældende skal have gået foran, når det gælder foreningsarbejdet i BIF
•Den pågældende skal gennem træner- og lederarbejde have været med til at vise vejen til fremtiden i BIF
•Den pågældende skal have forstået at skabe resultater i BIF gennem flere år

Inden jeg oplæser begrundelsen for valget af årets modtager af Egon Møller Jensens Mindepris, vil jeg bede modtageren om at komme herop.

Hanne Østergård vil du komme herop.

Når vi ser på kriterierne for tildeling af mindeprisen, er det jo sådan, at man ikke nødvendigvis skal opfylde alle kriterier for at modtage mindeprisen.

Årets modtager omfattes dog fint af alle 4 kriterier.

Det er dog en særlig glæde for mig, at vi i år har valgt en modtager, som i høj grad opfylder pkt. 3, da dette punkt var en hjertesag for mig, da vi formulerede kriterierne::

"Den pågældende skal gennem træner- eller lederarbejde have været med til at vise vejen til fremtiden i BIF."

For de, som måske ikke kender Hanne så godt, har vi lagt følgende til grund for tildelingen af årets mindepris:

Hanne er formand for BIF Løbeklubben 8740 og var med til opstart af afdelingen og drivkraften bag afdelingens optagelse i BIF for 6 år siden. Efter løbeklubben blev en del af BIF, har Hanne været en ildsjæl i afdelingen bl.a. med opstart af "Den Genfundne Bro Løbet" nu med 250 deltagere, og en "Walk" afdeling, som har givet ca. 20 nye medlemmer, så løbeklubben nu er oppe på ca. 60 medlemmer.

Sidste nyt, som Hanne har sat i søen, er Nytårsløbet nytårs aftens dag med champagne og kransekage, hvor omkring 60 personer tog imod tilbuddet og havde en rigtig dejlig tur.

Så kommer vi det vist ikke nærmere i forhold til at kombinere sport og hygge!

Derudover var Hanne drivkraften i oprettelsen af BIF Basket for ca. 3 år siden, hvor hun også påtog sig formandsposten de første år, indtil man havde fået det startet op, og Torben overtog.

Hanne har dog ikke sluppet Basket afdelingen helt, da hun stadig er med i afdelingens bestyrelse.

Udover sit engagement i BIF, som jeg vil mene fylder rigtig meget, arbejder Hanne til daglig som sygeplejerske med forskellige vagter samt passer sin familie. Og så er Hanne også støtte for et par syriske flygtninge familier, der bor i Brædstrup, hvor hun selvfølgelig har sørget for, at børnene er aktive i forskellige afdelinger i BIF.

Sidst men ikke mindst er Hanne en positiv og seriøs person, der altid er klar, hvor der ligger en opgave.

Så Hanne er bestemt med til at sætte dagsordenen for BIF både nu og for fremtiden.

Så - kære venner - Hanne er en rigtig BIFFER!

Giv Hanne et stort bifald..."

Til stående klapsalver fik Hanne overrakt et diplom, en check på kr. 3.000,00 samt blomster.

For 39. gang udnævnte BIF's Venner "ÅRETS BIFFER".

Formand for Brædstrup Idrætsforening Ole F. Schultz blev udnævnt til "Årets Biffer 2017", for sit store arbejde som formand for BIF. Nærmere omtale følger...

Med udnævnelsen fulgte et diplom, blomster samt en gave fra BIF's Venner.

BIF's Venner overrakte desuden:
•Kr. 40.000,00 til Fodboldafdelingen.


Årets Biffer 2017 Ole F. Schultz, Hanne Østergård modtager af Egon Møller Jensens Mindepris 2017 samt formand for BIF Fodbold Kurt Hansen lykønskes af BIF's Venner ved BIF's Nytårstaffel lørdag den 20.01.2018.

 

« forrige top næste »
top
News

top
Menu
Brædstrup Idrætsforening af 1924 | Skovvejen 26, 8740 Brædstrup
Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | 2018 HolmeNet