volleyball

Om Volleyball

Vi er en lille flok motionister, som gerne vil være flere. Er du fyldt 15 år og har lyst til at spille volleyball, så mød bare op. Vi står parat til at tage imod dig.

Vi mødes hver mandag i Minihallen ved Brædstrup Hallen på Skovvejen fra kl. 20:15 til senest kl. 22, med start 1. mandag i september og frem til påske det efterfølgende år.

Vi spiller ikke i efterårs-, jule- og vinterferien.

Spilleaftenerne forløber med træningsøvelser og spil. Der er mulighed for at aftale træningskampe med vores omegnsklubber efter nærmere aftale.

I sommermånederne spiller vi beachvolley på banen ved Brædstrup Skole når vejret tillader det.

Vil du vide mere, kontakt da undertegnede via mail:

På gensyn.

Birger Jensen


BIF Volleyball

Udvalg

Formand

Træner/leder

Formand

Holdtilmelding

Årsberetninger

Et stille år er gået i volleyafdelingen.
Vi har formået at fastholde medlemstallet på 10 spillere, hvilket er rigtig godt gået i en hård konkurrencesituation med mange andre idrætstilbud.

I forårssæsonen 2017 besluttede vi i samråd med Sportshallerne dels at vende banen 90o og samtidig at flytte den ca. ½ banelængde, da vi var utrolig meget generet af gymnastikafdelingens loftskonstruktion til springgymnasterne. Det fungerer faktisk rigtig godt. Stor tak til Sportshallerne for implementering af løsningen.

I januar 2017 blev afdelingen begavet med kr. 3.000 fra Nybolig sponsoratet. Heraf brugte vi en del i forbindelse med afvikling af en sommerfest under private former. Tak for tildelingen.

Med baggrund i spillerantallet, besluttede vi enstemmigt i afdelingen, at vi i 2017/2018 ikke ville deltage i turnering under DGI. Vi ville blive alt for sårbare ved spillerafbud.

Året sluttede med maner midt i december med lidt hyggespil og efterfølgende spisning i cafeteriet. Tak for dejlig mad, Kirsten.

I skrivende stund pusler vi med at arrangere en træningsaften i Løsning i marts/april. Mere om det i næste årsberetning.

Til slut vil jeg sige tak til spillerne for opbakningen mandag efter mandag hen over sæsonen og her også en stor tak til Martin Samsing for at være den er samler holdet til træning via SMS. Desuden vil jeg også takke BIF for samarbejdet hen over sæsonen.

Birger Jensen

Volleyball

Brædstrup Idrætsforening af 1924

Årsberetning 2016-2017

Volleyball 2016-2017

Sæsonen 2016/2017 slutter som sædvanlig med udgangen af april måned.

Deltagerantallet er i år faldet til 10 spillere, der møder op mandag aften til træning fra kl. 2015. Vi har i år fortsat d en SMS- baserede tilmelding til hver spilleaften, for at undgå at man møder forgæves op til træning.

Hen over sæsonen er det lykkedes at fastholde 1 ung spiller på 14 år (af de 3 der startede sidste år) på holdet. Desværre skal hun sandsynligvis på efterskole det kommende år.

I forbindelse med Brædstrup Sportsevent i januar fik vi del i midlerne fra Nybolig Sponsoratet. Vi vil hen oversommeren, inden vi starter op igen den 1. mandag i september bruge en del af pengene til udarbejdelse af flyers samt indrykning af annonce, for ad den vej at synliggøre volleyball i Brædstrup.

Vi vil til den kommende sæson forsøge at flytte mandagstræningen væk fra Minihallen, da der i vinterpausen blev ophængt et træningsstativ til springgymnasterne i loftet over begge volleyballbanerne. Det har desværre medført svære spillebetingelser for os på grund af den lavere loftshøjde på den ene banehalvdel.

I sæsonen har der været tilmeldt 1 hold til DGI’s turnering i Højvang Hallen i Horsens. Desværre uden at vinde kampe, men det har været lige ved og næsten i adskillige kampe. Forud for næste års turnering går vi i tænkeboks for at overveje om spillertruppen er stor nok til at vi tilmelder os turneringen i Horsens, eller om vi blot vil aftale nogle træningskampe med vores naboklubber.

Træningen har været ledet af undertegnede. Martin Samsing har stået for SMS- tilmeldingen samt samling af spillertrup til turneringskampene. Tak for indsatsen.

Beach banen på stadion ved skolen har også været benyttet flittigt hen over sommeren 2016, med mange gode spilaftener. Det fortsætter naturligvis også i år.

Alle interesserede er naturligvis velkomne til at møde op for at prøve volleyballspillet.

Birger Jensen
Volleyball

Volleyball 2015-2016

Sæsonen 2015/2016 slutter med udgangen af april måned. Det ser ud til at deltagerantallet har stabiliseret sig på 12 – 16 spillere, der møder op mandag aften til træning fra kl. 20.15. Der har i år været etableret en SMS-baseret tilmeldingsliste forud for spilletiden, for at undgå at man møder forgæves op til træning.

Hen over sæsonen er det med succes lykkedes at implementere 3 unge spillere på 14 år på holdet, så det kan måske skabe grobund for flere unge spillere i afdelingen.

I sæsonen har der været tilmeldt 1 hold til DGI’s volleyball-turnering i Højvang Hallen i Horsens. 1 kamp er vundet og undervejs er det også lykkedes at vinde flere sæt i de øvrige kampe.

Træningen har været ledet af Martin Samsing, der også har stået for SMS-listen og samling af spillertrup til turneringskampene. Tak for indsatsen.

Beachbanen på stadion ved skolen har også været benyttet hen over sommeren 2015, med mange gode spilleaftener. Det fortsætter naturligvis også i år.

Birger Jensen
Volleyball

Volleyball 2014

Efter en stille start i efteråret med knap 10 deltagere på motionsholdet mandag aften, er vi nu oppe på 15 deltagere – her i blandt er nu 3 polske spillere.

Desværre måtte et par at de bærende kræfter på holdet melde fra til træning/turneringsvolley. Det udmøntede sig i at

vi desværre ikke turde binde an med turneringsdeltagelse under DGI.

På et kort spillermøde i slutningen af februar, blev et flertal af spillerne enige om at fortsætte den igangværende sæson frem til udgangen af april måned.

Til den kommende sæson vil vi tilmelde os turneringsvolley under DGI i Horsens, hvilket budgettet også bærer præg af, idet der skal indkøbes et sæt spilletrøjer tillige med udgifter til turneringsdeltagelsen.

Volleyball 2013

Sæsonen 2012/2013 sluttede med udgangen af april med faldende deltagerantal, så det var med nogen spænding jeg så frem til starten på indeværende sæson. Det viste sig dog at være ubegrundet da deltagerantallet er bibeholdt – Enkelte spillere er stoppet, men nye er kommet til, så status er at 16 spillere møder op mandag aften til træning fra kl. 20.

Spillerne er nu ved at have fået lyst til at spille mere, så fra den kommende sæson vil vi melde 1 hold til DGI’s volleyball-turnering.

Desværre lykkedes det ikke at holde fast i KIDS-spillerne og da mandagsholdet heller ikke kunne møde talstærkt op om torsdagen, blev denne træningsaften fravalgt kort inde i sæsonen.

Trænerteamet består i denne sæson af Tina Lind og Hanne Møllegaard, når undertegnede ikke har haft mulighed for at være til stede. Esben Due Yding er også tilknyttet udvalget, og har varetaget opgaven med at annoncere for spillet, samt forsøge at opsøge træningsmodstandere fra omegnsklubberne.

Beachbanen på stadion ved skolen har også været benyttet, dog mest af skolen og private der havde lyst til at spille med sand mellem tæerne. Den bliver klargjort igen når sommeren begynder. Læs mere herom på hjemmesiden, hvor det vil blive annonceret.

Birger Jensen
Volleyball

Om Volleyball

Om Volleyball

Vi er en lille flok motionister, som gerne vil være flere. Er du fyldt 15 år og har lyst til at spille volleyball, så mød bare op. Vi står parat til at tage imod dig.

Vi mødes hver mandag i Minihallen ved Brædstrup Hallen på Skovvejen fra kl. 20:15 til senest kl. 22, med start 1. mandag i september og frem til påske det efterfølgende år.

Vi spiller ikke i efterårs-, jule- og vinterferien.

Spilleaftenerne forløber med træningsøvelser og spil. Der er mulighed for at aftale træningskampe med vores omegnsklubber efter nærmere aftale.

I sommermånederne spiller vi beachvolley på banen ved Brædstrup Skole når vejret tillader det.

Vil du vide mere, kontakt da undertegnede via mail:

På gensyn.

Birger Jensen


BIF Volleyball

Udvalg

Formand

Udvalg

Formand

Årsberetninger

Et stille år er gået i volleyafdelingen.
Vi har formået at fastholde medlemstallet på 10 spillere, hvilket er rigtig godt gået i en hård konkurrencesituation med mange andre idrætstilbud.

I forårssæsonen 2017 besluttede vi i samråd med Sportshallerne dels at vende banen 90o og samtidig at flytte den ca. ½ banelængde, da vi var utrolig meget generet af gymnastikafdelingens loftskonstruktion til springgymnasterne. Det fungerer faktisk rigtig godt. Stor tak til Sportshallerne for implementering af løsningen.

I januar 2017 blev afdelingen begavet med kr. 3.000 fra Nybolig sponsoratet. Heraf brugte vi en del i forbindelse med afvikling af en sommerfest under private former. Tak for tildelingen.

Med baggrund i spillerantallet, besluttede vi enstemmigt i afdelingen, at vi i 2017/2018 ikke ville deltage i turnering under DGI. Vi ville blive alt for sårbare ved spillerafbud.

Året sluttede med maner midt i december med lidt hyggespil og efterfølgende spisning i cafeteriet. Tak for dejlig mad, Kirsten.

I skrivende stund pusler vi med at arrangere en træningsaften i Løsning i marts/april. Mere om det i næste årsberetning.

Til slut vil jeg sige tak til spillerne for opbakningen mandag efter mandag hen over sæsonen og her også en stor tak til Martin Samsing for at være den er samler holdet til træning via SMS. Desuden vil jeg også takke BIF for samarbejdet hen over sæsonen.

Birger Jensen

Volleyball

Brædstrup Idrætsforening af 1924

Årsberetning 2016-2017

Volleyball 2016-2017

Sæsonen 2016/2017 slutter som sædvanlig med udgangen af april måned.

Deltagerantallet er i år faldet til 10 spillere, der møder op mandag aften til træning fra kl. 2015. Vi har i år fortsat d en SMS- baserede tilmelding til hver spilleaften, for at undgå at man møder forgæves op til træning.

Hen over sæsonen er det lykkedes at fastholde 1 ung spiller på 14 år (af de 3 der startede sidste år) på holdet. Desværre skal hun sandsynligvis på efterskole det kommende år.

I forbindelse med Brædstrup Sportsevent i januar fik vi del i midlerne fra Nybolig Sponsoratet. Vi vil hen oversommeren, inden vi starter op igen den 1. mandag i september bruge en del af pengene til udarbejdelse af flyers samt indrykning af annonce, for ad den vej at synliggøre volleyball i Brædstrup.

Vi vil til den kommende sæson forsøge at flytte mandagstræningen væk fra Minihallen, da der i vinterpausen blev ophængt et træningsstativ til springgymnasterne i loftet over begge volleyballbanerne. Det har desværre medført svære spillebetingelser for os på grund af den lavere loftshøjde på den ene banehalvdel.

I sæsonen har der været tilmeldt 1 hold til DGI’s turnering i Højvang Hallen i Horsens. Desværre uden at vinde kampe, men det har været lige ved og næsten i adskillige kampe. Forud for næste års turnering går vi i tænkeboks for at overveje om spillertruppen er stor nok til at vi tilmelder os turneringen i Horsens, eller om vi blot vil aftale nogle træningskampe med vores naboklubber.

Træningen har været ledet af undertegnede. Martin Samsing har stået for SMS- tilmeldingen samt samling af spillertrup til turneringskampene. Tak for indsatsen.

Beach banen på stadion ved skolen har også været benyttet flittigt hen over sommeren 2016, med mange gode spilaftener. Det fortsætter naturligvis også i år.

Alle interesserede er naturligvis velkomne til at møde op for at prøve volleyballspillet.

Birger Jensen
Volleyball

Volleyball 2015-2016

Sæsonen 2015/2016 slutter med udgangen af april måned. Det ser ud til at deltagerantallet har stabiliseret sig på 12 – 16 spillere, der møder op mandag aften til træning fra kl. 20.15. Der har i år været etableret en SMS-baseret tilmeldingsliste forud for spilletiden, for at undgå at man møder forgæves op til træning.

Hen over sæsonen er det med succes lykkedes at implementere 3 unge spillere på 14 år på holdet, så det kan måske skabe grobund for flere unge spillere i afdelingen.

I sæsonen har der været tilmeldt 1 hold til DGI’s volleyball-turnering i Højvang Hallen i Horsens. 1 kamp er vundet og undervejs er det også lykkedes at vinde flere sæt i de øvrige kampe.

Træningen har været ledet af Martin Samsing, der også har stået for SMS-listen og samling af spillertrup til turneringskampene. Tak for indsatsen.

Beachbanen på stadion ved skolen har også været benyttet hen over sommeren 2015, med mange gode spilleaftener. Det fortsætter naturligvis også i år.

Birger Jensen
Volleyball

Volleyball 2014

Efter en stille start i efteråret med knap 10 deltagere på motionsholdet mandag aften, er vi nu oppe på 15 deltagere – her i blandt er nu 3 polske spillere.

Desværre måtte et par at de bærende kræfter på holdet melde fra til træning/turneringsvolley. Det udmøntede sig i at

vi desværre ikke turde binde an med turneringsdeltagelse under DGI.

På et kort spillermøde i slutningen af februar, blev et flertal af spillerne enige om at fortsætte den igangværende sæson frem til udgangen af april måned.

Til den kommende sæson vil vi tilmelde os turneringsvolley under DGI i Horsens, hvilket budgettet også bærer præg af, idet der skal indkøbes et sæt spilletrøjer tillige med udgifter til turneringsdeltagelsen.

Volleyball 2013

Sæsonen 2012/2013 sluttede med udgangen af april med faldende deltagerantal, så det var med nogen spænding jeg så frem til starten på indeværende sæson. Det viste sig dog at være ubegrundet da deltagerantallet er bibeholdt – Enkelte spillere er stoppet, men nye er kommet til, så status er at 16 spillere møder op mandag aften til træning fra kl. 20.

Spillerne er nu ved at have fået lyst til at spille mere, så fra den kommende sæson vil vi melde 1 hold til DGI’s volleyball-turnering.

Desværre lykkedes det ikke at holde fast i KIDS-spillerne og da mandagsholdet heller ikke kunne møde talstærkt op om torsdagen, blev denne træningsaften fravalgt kort inde i sæsonen.

Trænerteamet består i denne sæson af Tina Lind og Hanne Møllegaard, når undertegnede ikke har haft mulighed for at være til stede. Esben Due Yding er også tilknyttet udvalget, og har varetaget opgaven med at annoncere for spillet, samt forsøge at opsøge træningsmodstandere fra omegnsklubberne.

Beachbanen på stadion ved skolen har også været benyttet, dog mest af skolen og private der havde lyst til at spille med sand mellem tæerne. Den bliver klargjort igen når sommeren begynder. Læs mere herom på hjemmesiden, hvor det vil blive annonceret.

Birger Jensen
Volleyball