Referat/Beretninger

 Årsberetning BIF’s Venner 2019

Så lykkedes det endelig at blive samlet til vores generalforsamling. Det er nok de færreste af os mig selv inklusiv, der helt var forberedt på, hvorledes COVID-19 ville sætte sit præg på første halve år af 2020.

Jeg håber og tror på, at vi nu må være igennem det værste, og alle vores aktive i foreningen igen kan mødes omkring alle de sportslige aktiviteter som BIF tilbyder.

Vores mødeaktivitet i Vennerne har naturligvis også været på standby i den sidste tid, men heldigvis nåede vi en masse, inden vi lukkede Danmark helt ned. Vi har som alle foregående år, støttet bredt og med midler, der gør en forskel i klubben, hvilke vender jeg tilbage til.

I min seneste beretning, opfordrede jeg BIF til, at aktivere de yngre frivillige til at deltage i Nytårstaffel. Jeg synes den opfordring blev efterlevet, da vi havde fornøjelsen af en stand up Lars Dons. Om det havde den ønskede effekt kan diskuteres, men fra BIF’s side blev forsøget gjort. Vi i Vennerne kvitterede for at der blev lyttet, og sponsorerede dette indslag. Dette var et ekstraordineret tilskud, og BIF må ikke forvente at vi fremover støtter den slags aktiviteter.

Vi har gennem året også afholdt vores årlige Lotteri. Der blev som vanligt solgt 400 lodder, og vinderen af hovedgevinsten blev Fru. Olsen. Dette skete på et lod, der netop var blevet ledigt. Så tøv ikke hvis den situation opstår igen. I forbindelse med lotteriet, er der enkelte der trækker et meget stort læs for at få alle lodder solgt, og der skal som tidligere lyde en kæmpe tak til dem, da vi uden deres hjælp ikke havde noget lotteri.

Vi har en bestyrelse, som er sammensat af dygtige og visionære folk, hvilket giver grundlag for gode meningsudvekslinger, og skaber en god dynamik til vores møder. Møderne skal i sidste ende udmunde i økonomisk støtte til alle afdelinger under BIF, hvilket nedenstående er bevis for lykkedes til fulde. Vi har i løbet af året støttet følgende: Fælles gasgrill til afdelingerne til 3000.- E-Sport 2500.- til mus og måtter, Gymnastik 8000.- til spring sikker instruktøruddannelse, U-15 Drenges Italienstur 12.000.-, DBU-bold 7500.-, badminton 7500.- til bolde og trøjer, Træner/ledertur til pokalfinalen 10.000.-, Standup 7000.-, 40.000.- til fodboldafdelingen, Musik i Gaden 20.000.-. Altså omkring 110.000.-, hvilket jeg i al beskedenhed synes er et både flot og stort beløb.

Årets Biffer blev Michel Blaschke for han utrættelige arbejde for klubben.

Egon Møller Jensens Mindepris gik til Søren Munk for hans arbejde både i bestyrelsen, og hans tilstedeværelse med hjælp til arrangementer på tværs af alle afdelinger.

Der skal lyde en stor tak til alle medlemmer af BIF’s Venner, lodseddelkøberne, bandeindehaverne, Sportshallerne, Kirsten Olsen, Horsens Folkeblad, Brædstrup Avis, vores skarpsindige revisorer. Derudover en stor tak til bestyrelsen i BIF’s Venner, som yder en stor indsats for at skaffe penge til at understøtte idrætten i BIF.

Formand for BIF’s Venner

Klaus Bjerring