Årsberetning BIF's Venner 2017

Endnu et spændende år er gået for BIF's Venner.

Arbejdet i BIF's Venner er nok ikke det mest krævende, når vi ser på det, der ellers sker i og omkring BIF.

Men vi synes, det er spændende og en stor fornøjelse, at vi kan være med til at støtte op omkring det store arbejde, der udføres i BIF.

Og der skal ikke herske tvivl om, at vi i BIF's Venner er meget glade for det store arbejde, der udføres, og ser med glæde på den udvikling og fornyelse, der sker i BIF.

Etablering af en hel ny fodboldafdeling, hvor ungdom og senior er lagt sammen.

Nye udvalg kommer til bl.a. E-Sport, som er et rigtigt spændende tiltag.

Så man må sige, at BIF er med helt fremme i forhold til nye idrætsgrene.

Ligeledes er det glædeligt at se den stabilitet, der kendetegner bestyrelsen i BIF. Dette betyder meget i det daglige arbejde, og man har jo virkelig forstået at få placeret sig med folk i mange udvalg i og omkring BIF. Her tænker jeg blandt andet på Sportshallerne, som jo er meget vigtige for BIF, og ikke mindst det nye Brædstrup Lokalråd. Det er flot, at man har kræfter til at engagere sig på den måde.

Jeg vil ikke fremhæve noget udvalg frem for andre for året, der gik. Det ville være forkert, da vi oplever et meget stort engagement omkring alle udvalg, og det skal der fra BIF's Venner lyde en stor ros for til alle.

Det undrer dog lidt, at man i det nye fodboldudvalg vælger indtægtsgivende arrangementer fra, som i mange år har bidraget både til økonomi og promovering af udvalget.

Men vi vælger at tro, det er velovervejet, når man vælger at vælge fra og til i forhold til indtjeningen.

Blot skal man huske, at omsætningen og udlodningen i BIF's Venner er ca. den samme fra år til år, så der kommer alt andet lige ikke flere midler herfra.

Specielt omkring banderne opstår der fra tid til anden tanker om, at de lige så godt kunne ligge i fodboldafdelingen. Man skal blot huske på, at banderne har været en hjertesag for BIF's Venner i mange år, og der bliver gjort et rigtig stort stykke arbejde hvert år for, at banderne ser pæne ud, og der bliver solgt ledige pladser. Så jeg synes, man skal overveje, om ikke banderne ligger godt, der hvor de er. Frem for at fratage BIF's Venner deres glæde ved arbejdet. Jeg tvivler alvorligt på, at nogen kan skabe større indtjening på banderne end BIF's Venner.

I fremtiden kunne det være oplagt, at se på om vedtægterne for BIF's Venner skal rettes til, så de bedre matcher den bredde, der er opstået i BIF og dermed en lidt anden fordeling af pengene. Dette har der også tidligere været ønsker fremme om fra BIF selv. Men det er klart, at bandelejen er jo skabt omkring fodbold, og derfor er det også naturligt, at disse penge primært tildeles fodbolden. Lotteriet er mere bredt funderet omkring indtjeningen, og derfor kan disse penge bedre bruges til bredden i BIF.

En anden lille bekymring er, at vi engang imellem ser annoncer fra forskellige udvalg, hvor man kan være i tvivl om udvalgets tilhørsforhold. Det er lidt ærgerligt, for det er jo i sidste ende sammenholdet, der gør, at BIF er en stærk og sund forening.

Omkring BIF's Venner selv, så er året gået med lotteri, udlejning af bander, fastholdelse af medlemmerne, behandling af indkomne ansøgninger samt udnævnelser ved årets Nytårstaffel.

Lotteriet ligger i faste rammer. Der er solgt 400 lodder, som vi plejer. Hovedgevinsten blev vundet af Jørn Søgaard, som fik gevinsten overrakt af Finn Christensen under et spil golf. Så noget vandt han da den dag!

Der skal lyde en stor tak til alle sælgerne, og en særlig tak til Kirsten Olsen og Finn Christensen, som lægger et meget stort stykke arbejde omkring lotteriet.

I forhold til banderne er status, at vi ved udgangen af 2017 havde 76 bandereklamer. 1 stk. mindre end sidste år, men der er udsigt til flere i 2018.

Medlemsmæssigt er vi gået lidt tilbage fra 88 til 83 medlemmer. Måske hænger det lidt sammen med resultaterne. Men vi oplever også, at det ikke er så nemt at få de yngre til at støtte BIF's Venner.

Vi kan derfor kun opfordre fodboldafdelingen til at støtte op omkring medlemskab af BIF's Venner.

Vennerne har i 2017 uddelt kr. 64.000,00 til afdelingerne. Heraf kr. 48.000,00 til fodbold + kr. 10.000,00 som er øremærket talentudvikling. Kr. 3.000,00 til gymnastikafdelingen og sidst men ikke mindst kr. 13.000,00 til E-Sport, som hjælp til udstyr i forbindelse med opstarten af afdelingen.

Årets Biffer blev Ole Schultz, som fik udnævnelsen for sit store og vedholdende arbejde som formand i BIF.

Egon Møller Jensens Mindepris gik til Hanne Østergård for hendes ligeledes utrættelige arbejde omkring løbeklubben. Endnu engang stort tillykke til begge.

Til slut vil jeg sige tak til: Bandeindehaverne, medlemmer af BIF's Venner, lodseddelkøbere, Sportshallerne, Kirsten Olsen, Brædstrup Avis, Horsens Folkeblad, vore dygtige revisorer og sidst men ikke mindst bestyrelsen i BIF's Venner for samarbejdet og nogle hyggelige stunder under møderne.

Formand for BIF's Venner

Carsten Kjær.